Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 27/08/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 27/08/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 35
6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 88 PL
7:00 Phim Hoạt Hình: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 38
7:20 Nào mình cùng đi Số 29 PL
8:00 Phim Bên nhau trọn đời Tập 28
9:00 Đoán hay trúng ngay Số 30
9:20 Phim Hoạt Hình: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 38
10:00 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 35
10:30 Thì ra là thế Số 16
11:00 Phim Hoạt Hình: Thần xe đại chiến Tập 31
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 100
12:00 Phim: Mộc lan thời @ Tập 74
13:00 Phim: Đại nhân vật Tập 10
14:00 Phim Hoạt Hình: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 38
14:30 Ngại gì không nói Số 64
14:45 Thì ra là thế Số 16
15:00 Phim Hoạt Hình: Thần xe đại chiến Tập 31
15:30 Ước mơ của em Số 79
16:00 Happy birthday Số 260
16:15 Ngại gì không nói Số 64
16:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 35
17:00 Phim Hoạt Hình: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 39 PM
17:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm- Tập 36 PM
18:00 Nào mình cùng đi Số 30
18:30 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 6 PM
19:00 Phim: Đại nhân vật Tập 11 PM
20:10 Tạp dề nội trợ Số 24
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 75 PM
21:30 Phim: Bên nhau trọn đời Tập 29 PM
22:30 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 6
23:00 Ước mơ của em Số 79
23:15 Nào mình cùng đi Số 30 PL
23:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 36
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 24
0:00 Thì ra là thế Số 16
0:15 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 6
0:30 Phim Hoạt Hình: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 39

Comments

comments

Comments are closed.