Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 26/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 26/11/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P5 Tập 1
6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 130
7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 18
7:20 Nào mình cùng đi Số 42
8:00 Phim Đoạt tình Tập 83
9:00 Khu vườn tuổi thơ Số 20
9:20 PHH: Thần xe đại chiến Tập 18
10:00 PHH: Robot TOBOT Tập 24
10:30 Thì ra là thế Số 28
11:00 PHH: Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P5 Tập 1
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 134
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 71
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 70
14:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 18
14:30 Ngại gì không nói Số 76
14:45 Thì ra là thế Số 28
15:00 PHH: Robot TOBOT Tập 24
15:30 Ước mơ của em Số 106
16:00 Tạp dề nội trợ Số 49
16:30 PHH: Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P5 Tập 1
17:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 19
17:30 PHH: Robot TOBOT Tập 24
18:00 Nào mình cùng đi Số 43
18:30 PHH: Little Pony Tập 9
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 71
20:10 Tạp dề nội trợ Số 50
20:30 Phim: Lửa tình Tập 72
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 84
22:30 PHH: Little Pony Tập 9
23:00 Ước mơ của em Số 106
23:15 Nào mình cùng đi Số 43
23:30 PHH: Robot TOBOT Tập 24
23:45 Giai điệu cuộc sống Số 29
0:00 Thì ra là thế Số 28
0:15 PHH: Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P5 Tập 9
0:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 19

Comments

comments

Comments are closed.