Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 25/03)

Đồng Diệu Tường Anh 25/03/2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng

6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 12
6:50:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 145 PL
7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 8
7:20:00 Nào mình cùng đi Số 59 PL
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 50
9:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 20
9:20:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 8
10:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 74
10:30:00 Thì ra là thế Số 43
11:00:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 12
11:30:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 142 PL
12:00:00 Phim GĐ: Ngày đó ta chưa yêu tập 8
13:00:00 Phim: Lửa tình Tập 31
14:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 8
14:30:00 Ngại gì không nói Số 89
14:45:00 Thì ra là thế Số 43
15:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 74
15:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 26
16:00:00 Tạp dề nội trợ Số 77
16:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 12
17:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 9
17:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 75 PM
18:00:00 Nào mình cùng đi Số 60 PM
18:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 13 PM
19:00:00 Phim : Lửa tình tập 32 PM
20:00:00 Tạp dề nội trợ Số 78 PM
20:30:00 Phim: Ngày đó ta chưa yêu Tập 9 PM
21:30:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 51 PM
22:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 13
23:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 29
23:15:00 Nào mình cùng đi Số 60 PL
23:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 75
23:45:00 Giai điệu cuộc sống Số 20
0:00:00 Thì ra là thế Số 89
0:15:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 13
0:30:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 9
Xem thêm tại http://kidstv.com.vn/lich-phat-song/

Comments

comments

Comments are closed.