Lịch phát sóng Chủ nhật ngày 25 tháng 10

thao.duong 24/10/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 78
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 32
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 46
7:20:00 Ảo thuật Số 56
7:30:00 Happy birthday Số 164
7:40:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 99
7:45:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 25
8:00:00 Khu vườn thiên đàng Tập 5
9:25:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 6
10:20:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 53
11:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 51
11:45:00 Ai là người chiến thắng Số 15
12:00:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 22
13:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 16
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 32
14:45:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 6
15:30:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 25
16:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 24
16:20:00 Vòng quay vô cực Tập 46
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 33
17:30:00 Nào mình cùng đi Số 49
17:45:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 99
18:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 7
18:30:00 PHH : Anh hùng thiên hà Tập 52
19:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 17
20:00:00 Ai là người chiến thắng Số 15
20:15:00 Khám phá thế giới Số 58
20:30:00 Khu vườn thiên đàng Tập 6
21:30:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 23
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 33
23:00:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 25
23:15:00 Khu vườn tuổi thơ Số 24
23:30:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 7
0:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 52
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 46
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 33

Comments

comments

Comments are closed.