Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 24/09/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 24/09/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 10
6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 98
7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 33
7:20 Nào mình cùng đi Số 33
8:00 Phim Đoạt tình Tập 20
9:00 Đoán hay trúng ngay Số 40
9:20 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 33
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 10
10:30 Thì ra là thế Số 19
11:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 16
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 112
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 8
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 7
14:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 33
14:30 Ngại gì không nói Số 68
14:45 Thì ra là thế Số 19
15:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 16
15:30 Ước mơ của em Số 87
16:00 Happy birthday Số 264
16:15 Ngại gì không nói Số 68
16:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 10
17:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 34
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 11
18:00 Nào mình cùng đi Số 34
18:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 17
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 8
20:10 Tạp dề nội trợ Số 32
20:30 Phim: Lửa tình Tập 9
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 21
22:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 17
23:00 Ước mơ của em Số 87
23:15 Nào mình cùng đi Số 34
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 11
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 41
0:00 Thì ra là thế Số 19
0:15 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 17
0:30 PHH: Little Pony P1 Tập 34

Comments

comments

Comments are closed.