Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 22/10/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 22/10/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 4
6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 98
7:00 PHH: Little Pony P2 Tập 9
7:20 Nào mình cùng đi Số 36
8:00 Phim Đoạt tình Tập 48
9:00 Đoán hay trúng ngay Số 7
9:20 PHH: Little Pony P2 Tập 9
10:00 PHH: Robot TOBOT Tập 8
10:30 Thì ra là thế Số 23
11:00 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 4
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 124
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 36
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 35
14:00 PHH: Little Pony P2 Tập 9
14:30 Ngại gì không nói Số 71
14:45 Thì ra là thế Số 23
15:00 PHH: Robot TOBOT Tập 8
15:30 Ước mơ của em Số 95
16:00 Tạp dề nội trợ Số 39
16:30 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 4
17:00 PHH: Little Pony P2 Tập 10
17:30 PHH: Robot TOBOT Tập 9
18:00 Nào mình cùng đi Số 38
18:30 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 5
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 36
20:10 Tạp dề nội trợ Số 40
20:30 Phim: Lửa tình Tập 37
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 49
22:30 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 5
23:00 Ước mơ của em Số 95
23:15 Nào mình cùng đi Số 38
23:30 PHH: Robot TOBOT Tập 9
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 8
0:00 Thì ra là thế Số 23
0:15 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 5
0:30 PHH: Little Pony P2 Tập 10

Comments

comments

Comments are closed.