Lịch phát sóng Chủ nhật ngày 22 tháng 11

thao.duong 21/11/2015 Comments Off
6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 99
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 60
7:00:00 Thế giới thú cưng vui nhộn Tập 4
7:20:00 Ảo thuật Số 60
7:30:00 Happy birthday Số 168
7:40:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 103
7:45:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 29
8:00:00 Khu vườn thiên đàng Tập 29
9:25:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 34
10:20:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 57
11:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 27
11:45:00 Ai là người chiến thắng Số 27
12:00:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 26
13:00:00 Lạc Thần Tập 9
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 60
14:45:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 34
15:30:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 2
16:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 27
16:20:00 Thế giới thú cưng vui nhộn Tập 4
17:00:00 Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ Tập 1
17:30:00 Nào mình cùng đi Số 53
17:45:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 103
18:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 35
18:30:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 28
19:00:00 Lạc Thần Tập 10
20:00:00 Ai là người chiến thắng Số 27
20:15:00 Khám phá thế giới Số 62
20:30:00 Khu vườn thiên đàng Tập 30
21:30:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 27
22:30:00 Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ Tập 1
23:00:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 2
23:15:00 Khu vườn tuổi thơ Số 28
23:30:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 35
0:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 28
0:30:00 Thế giới thú cưng vui nhộn Tập 4
1:00:00 Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ Tập 1

Comments

comments

Comments are closed.