Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 21/01)

Đồng Diệu Tường Anh 21/01/2018 Comments Off
6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 12
6:50:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 141 PL
7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 22
7:20:00 Nào mình cùng đi Số 50 PL
8:00:00 Phim Bí mật người vợ Tập 40
9:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 20
9:20:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 22
10:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 47
10:30:00 Thì ra là thế Số 35
11:00:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 12
11:30:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 142 PM
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 46
13:00:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 39
14:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 22
14:30:00 Ngại gì không nói Số 82
14:45:00 Thì ra là thế Số 35
15:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 47
15:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 23
16:00:00 Tạp dề nội trợ Số 65
16:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 12
17:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 23 PM
17:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 48 PM
18:00:00 Nào mình cùng đi Số 51 PM
18:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 13 PM
19:00:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 40 PM
20:10:00 Tạp dề nội trợ Số 66 PM
20:30:00 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 47 PM
21:30:00 Phim : Bí mật người vợ Tập 42 PM
22:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 12
23:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 29
23:15:00 Nào mình cùng đi Số 51 PL
23:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 48
23:45:00 Giai điệu cuộc sống Số 28
0:00:00 Thì ra là thế Số 82
0:15:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 12
0:30:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 23

Comments

comments

Comments are closed.