Lịch phát sóng Chủ nhật ngày 21 tháng 12 năm 2014

Chúc Nguyễn 20/12/2014 Comments Off

6:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:30:00 Bóng mát tâm hồn Số 77
6:35:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 9
7:25:00 Nào mình cùng đi Số 7
7:45:00 Happy birthday Số 118
7:50:00 Nhìn hình đoán chữ Số 55
8:00:00 Ước mơ vươn tới một ngôi sao Tập 1
9:15:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 30
9:45:00 Khám phá thế giới số 71
10:20:00 Sách hay của bé Số 10
10:30:00 Ảo thật số 12
10:55:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 10
11:40:00 Đôi tay xinh Số 11
11:50:00 Happy birthday Số 118
12:00:00 Simba tham dự Worlcup Tập 9
12:40:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 22
12:55:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 30
13:15:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 9
13:30:00 Ảo thật số 12
14:00:00 Hạnh phúc xưa của nhà ông Mã Tập 38
15:10:00 Music 4 Kids Số 100
15:30:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 10
16:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 4
17:00:00 PHH : Simba tham dự worlcup Tập 10
17:30:00 Nào mình cùng đi Số 7
17:45:00 Happy birthday Số 118
18:00:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 31
18:30:00 PHH : Chú chim cánh cụt Proro Tập 11
19:15:00 Music 4 Kids Số 100
19:30:00 Phim : Thiếu Lâm Nam Phái – Tập 10
20:30:00 Phim : Hạnh phúc xưa của nhà ông Mã Tập 39
21:20:00 Bóng mát tâm hồn Số 77
21:30:00 Simba tham dự Worlcup Tập 10
22:00:00 Phim : Ước mơ vươn tới một ngôi sao Tập 2
22:50:00 Music 4 Kids Số 100
23:10:00 Sách hay của bé Số 10
23:20:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 11
23:50:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 31
0:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 4
0:50:00 Khám phá thế giới số 71
1:20:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 22

Comments

comments

Comments are closed.