LỊCH PHÁT SÓNG Chủ nhật Ngày 20 tháng 07 năm 2014

Chúc Nguyễn 20/07/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Hiệp sĩ khẩu vị – Tập 26
7:25:00 Em yêu biển đảo quê hương Số 1
7:45:00 Happy birthday Số 96
7:50:00 Nhìn hình đoán chữ Số 33
8:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 35
9:15:00 Chiến binh vũ trụ Tập 50
9:45:00 Music 4 Kids Số 78
10:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 101
10:55:00 Thị trấn mộng mơ Tập 16
11:35:00 Trực tiếp Game tương tác
11:55:00 PHHVN : Chú cóc xám & Nhổ củ cải
12:45:00 Chiến binh vũ trụ Tập 50
13:15:00 Khám phá thế giới Số 27
13:55:00 Gia đình là số 1 Tập 9
15:15:00 Nhí tài năng Số 16
15:30:00 Thị trấn mộng mơ Tập 16
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Happy birthday Số 96
17:00:00 PHHVN : Cáo và cò đốm & Sơn tinh thủy tinh PL
17:30:00 Kids & Family News Số 46
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác
18:00:00 Chiến binh vũ trụ Tập 51
18:30:00 Thị trấn mộng mơ Tập 17
19:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 40
19:30:00 Hiệp sĩ khẩu vị – Tập 27
20:30:00 Gia đình là số 1 Tập 10
21:20:00 Hài : Cái tướng cái số
21:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 33
22:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 36
22:50:00 PHHVN : Cáo và cò đốm & Sơn tinh thủy tinh
23:20:00 Thị trấn mộng mơ Tập 17
23:50:00 Nhí tài năng Số 16
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 51
0:50:00 PHHVN : Cáo và cò đốm & Sơn tinh thủy tinh
1:20:00 Em yêu biển đảo quê hương Số 1

Comments

comments

Comments are closed.