Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 19/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 19/11/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P5 Tập 1
6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 130
7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 11
7:20 Nào mình cùng đi Số 41
8:00 Phim Đoạt tình Tập 76
9:00 Khu vườn tuổi thơ Số 27
9:20 PHH: Thần xe đại chiến Tập 11
10:00 PHH: Robot TOBOT Tập 21
10:30 Thì ra là thế Số 27
11:00 PHH: Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P5 Tập 1
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 133
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 64
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 63
14:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 11
14:30 Ngại gì không nói Số 75
14:45 Thì ra là thế Số 27
15:00 PHH: Robot TOBOT Tập 21
15:30 Ước mơ của em Số 104
16:00 Tạp dề nội trợ Số 46
16:30 PHH: Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P5 Tập 1
17:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 12
17:30 PHH: Robot TOBOT Tập 21
18:00 Nào mình cùng đi Số 42
18:30 PHH: Little Pony Tập 2
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 64
20:10 Tạp dề nội trợ Số 48
20:30 Phim: Lửa tình Tập 65
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 77
22:30 PHH: Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P5 Tập 2
23:00 Ước mơ của em Số 104
23:15 Nào mình cùng đi Số 42
23:30 PHH: Robot TOBOT Tập 21
23:45 Giai điệu cuộc sống Số 24
0:00 Thì ra là thế Số 27
0:15 PHH: Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P5 Tập 2
0:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 12

Comments

comments

Comments are closed.