Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 18/06/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 18/06/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 69
6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 120
7:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 49
7:20 Nào mình cùng đi Số 19
8:00 Phim :Khi mẹ tôi yêu Tập 65
9:00 Đoán hay trúng ngay Số 24
9:20 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 49
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 69
10:30 Theo bước con yêu Số 27
11:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 13
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 122
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 4
13:00 Phim : Ngạo tửu giang hồ Tập 20
14:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 49
14:30 Ngại gì không nói Số 54
14:45 Thì ra là thế Số 7
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 13
15:30 Ước mơ của em Số 59
16:00 Happy birthday Số 250
16:15 Ngại gì không nói Số 54
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 69
17:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 50
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 70
18:00 Nào mình cùng đi Số 20
18:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 14
19:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 21 PM
20:10 Tạp dề nội trợ Số 4
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 5
21:30 Phim :Khi mẹ tôi yêu Tập 66
22:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 14
23:00 Ước mơ của em Số 59
23:15 Nào mình cùng đi Số 20
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 70
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 23
0:00 Thì ra là thế Số 7
0:15 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 14
0:30 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 50

Comments

comments

Comments are closed.