Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 18/03)

Đồng Diệu Tường Anh 18/03/2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng

6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 5
6:50:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 145 PL
7:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long tập 1
7:20:00 Nào mình cùng đi Số 58 PL
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 43
9:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 25
9:20:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long tập 1
10:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 71
10:30:00 Thì ra là thế Số 42
11:00:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 5
11:30:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 140 PL
12:00:00 Phim GĐ: Ngày đó ta chưa yêu tập 1
13:00:00 Phim: Lửa tình Tập 24
14:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long tập 1
14:30:00 Ngại gì không nói Số 88
14:45:00 Thì ra là thế Số 42
15:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 71
15:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 29
16:00:00 Tạp dề nội trợ Số 75
16:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 5
17:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long tập 2
17:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 72 PM
18:00:00 Nào mình cùng đi Số 59 PM
18:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 6 PM
19:00:00 Phim : Lửa tình tập 25 PM
20:00:00 Tạp dề nội trợ Số 76 PM
20:30:00 Phim: Ngày đó ta chưa yêu Tập 2 PM
21:30:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 44 PM
22:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 6
23:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 25
23:15:00 Nào mình cùng đi Số 59 PL
23:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 72
23:45:00 Giai điệu cuộc sống Số 26
0:00:00 Thì ra là thế Số 88
0:15:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 6
0:30:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long tập 2

Comments

comments

Comments are closed.