Lịch phát sóng Chủ nhật ngày 18 tháng 10

thao.duong 17/10/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 71
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 25
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 39
7:20:00 Ảo thuật Số 55
7:30:00 Happy birthday Số 163
7:40:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 98
7:45:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 24
8:00:00 Tình thầy trò Tập 24
9:25:00 PHH: Transfomers Tập 14
10:20:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 52
11:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 44
11:45:00 Ai là người chiến thắng Số 12
12:00:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 15
13:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 9
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 25
14:45:00 PHH: Transfomers Tập 14
15:30:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 24
16:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 23
16:20:00 Vòng quay vô cực Tập 39
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 26
17:30:00 Nào mình cùng đi Số 48
17:45:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 98
18:00:00 PHH: Transfomers Tập 15
18:30:00 PHH : Anh hùng thiên hà Tập 45
19:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 10
20:00:00 Ai là người chiến thắng Số 12
20:15:00 Khám phá thế giới Số 57
20:30:00 Tình thầy trò Tập 25
21:30:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 16
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 26
23:00:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 24
23:15:00 Khu vườn tuổi thơ Số 23
23:30:00 PHH: Transfomers Tập 15
0:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 45
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 39
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 26

Comments

comments

Comments are closed.