Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 17/09/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 17/09/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 3
6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 98
7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 26
7:20 Nào mình cùng đi Số 32
8:00 Phim Đoạt tình Tập 13
9:00 Đoán hay trúng ngay Số 39
9:20 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 26
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 3
10:30 Thì ra là thế Số 19
11:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 9
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 109
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 1
13:00 Phim: Đại nhân vật Tập 31
14:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 26
14:30 Ngại gì không nói Số 67
14:45 Thì ra là thế Số 19
15:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 9
15:30 Ước mơ của em Số 85
16:00 Happy birthday Số 263
16:15 Ngại gì không nói Số 67
16:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 3
17:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 27
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 4
18:00 Nào mình cùng đi Số 33
18:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 10
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 1
20:10 Tạp dề nội trợ Số 30
20:30 Phim: Lửa tình Tập 2
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 14
22:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 10
23:00 Ước mơ của em Số 85
23:15 Nào mình cùng đi Số 33
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 4
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 39
0:00 Thì ra là thế Số 19
0:15 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 10
0:30 PHH: Little Pony P1 Tập 27

Comments

comments

Comments are closed.