Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 16/07/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 16/07/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 97
6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 127
7:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 43+44
7:20 Nào mình cùng đi Số 23
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 93
9:00 Đoán hay trúng ngay Số 24
9:20 PHH: Chú rồng AoAo Tập 43+44
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 97
10:30 Theo bước con yêu Số 31
11:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 41
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 82
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 32
13:00 Phim: Bát trận đồ Tập 8
14:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 43+44
14:30 Ngại gì không nói Số 58
14:45 Thì ra là thế Số 10
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 41
15:30 Ước mơ của em Số 67
16:00 Happy birthday Số 254
16:15 Ngại gì không nói Số 58
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 97
17:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 45+46
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 98
18:00 Nào mình cùng đi Số 24
18:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 42
19:00 Phim: Bát trận đồ Tập 9
20:10 Tạp dề nội trợ Số 12
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 33
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 94
22:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 42
23:00 Ước mơ của em Số 67
23:15 Nào mình cùng đi Số 24 PL
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 98
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 21
0:00 Thì ra là thế Số 10
0:15 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 42
0:30 PHH: Chú rồng AoAo Tập 45+46

Comments

comments

Comments are closed.