Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 15/10/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 15/10/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 37
6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 98
7:00 PHH: Little Pony P2 Tập 2
7:20 Nào mình cùng đi Số 36
8:00 Phim Đoạt tình Tập 41
9:00 Đoán hay trúng ngay Số 5
9:20 PHH: Little Pony P2 Tập 2
10:00 PHH: Robot TOBOT Tập 5
10:30 Thì ra là thế Số 22
11:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 37
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 121
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 29
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 28
14:00 PHH: Little Pony P2 Tập 2
14:30 Ngại gì không nói Số 70
14:45 Thì ra là thế Số 22
15:00 PHH: Robot TOBOT Tập 5
15:30 Ước mơ của em Số 93
16:00 Tạp dề nội trợ Số 36
16:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 37
17:00 PHH: Little Pony P2 Tập 3
17:30 PHH: Robot TOBOT Tập 6
18:00 Nào mình cùng đi Số 37
18:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 38
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 22
20:10 Tạp dề nội trợ Số 38
20:30 Phim: Lửa tình Tập 30
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 42
22:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 38
23:00 Ước mơ của em Số 93
23:15 Nào mình cùng đi Số 37
23:30 PHH: Robot TOBOT Tập 6
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 45
0:00 Thì ra là thế Số 22
0:15 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 38
0:30 PHH: Little Pony P2 Tập 3

Comments

comments

Comments are closed.