Lịch phát sóng Chủ nhật ngày 15 tháng 11

thao.duong 14/11/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 99
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 53
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 67
7:20:00 Ảo thuật Số 59
7:30:00 Happy birthday Số 167
7:40:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 102
7:45:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 28
8:00:00 Khu vườn thiên đàng Tập 23
9:25:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 27
10:20:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 56
11:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 20
11:45:00 Ai là người chiến thắng Số 24
12:00:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 19
13:00:00 Lạc Thần Tập 2
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 53
14:45:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 27
15:30:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 1
16:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 27
16:20:00 Vòng quay vô cực Tập 67
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 54
17:30:00 Nào mình cùng đi Số 52
17:45:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 102
18:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 28
18:30:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 21
19:00:00 Lạc Thần Tập 3
20:00:00 Ai là người chiến thắng Số 24
20:15:00 Khám phá thế giới Số 61
20:30:00 Khu vườn thiên đàng Tập 24
21:30:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 20
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 54
23:00:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 1
23:15:00 Khu vườn tuổi thơ Số 27
23:30:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 28
0:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 21
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 67
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 54

Comments

comments

Comments are closed.