Lịch phát sóng Chủ nhật ngày 14 tháng 12 năm 2014

Chúc Nguyễn 13/12/2014 Comments Off

6:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng

6:30:00 Bóng mát tâm hồn Số 70
6:35:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 3
7:25:00 Nhí tài năng Số 37
7:45:00 Happy birthday Số 117
7:50:00 Nhìn hình đoán chữ Số 54
8:00:00 Thành thật với tình yêu Tập 53
9:15:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 23
9:45:00 Khám phá thế giới số 69
10:20:00 Sách hay của bé Số 9
10:30:00 Fun with English Số 11
10:55:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 3
11:40:00 Trực tiếp Game tương tác
12:00:00 Simba tham dự Worlcup Tập 2
12:40:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 15
12:55:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 23
13:15:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 8
13:30:00 Ảo thật số 11
14:00:00 Hạnh phúc xưa của nhà ông Mã Tập 32
15:10:00 Music 4 Kids Số 99
15:30:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 3
16:20:00 Vương quốc cổ tích LaLaloopsy Tập 23
17:00:00 PHH : Simba tham dự worlcup Tập 3
17:30:00 Nào mình cùng đi Số 7
17:45:00 Happy birthday Số 117
18:00:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 24
18:30:00 PHH : Chú chim cánh cụt Proro Tập 4
19:15:00 Nhí tài năng Số 37
19:30:00 Phim : Thiếu Lâm Nam Phái – Tập 4
20:30:00 Phim : Hạnh phúc xưa của nhà ông Mã Tập 33
21:20:00 Bóng mát tâm hồn Số 70
21:30:00 Simba tham dự Worlcup Tập 3
22:00:00 Phim : Thành thật với tình yêu Tập 54
22:50:00 Music 4 Kids Số 99
23:10:00 Sách hay của bé Số 9
23:20:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 4
23:50:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 24
0:20:00 Vương quốc cổ tích LaLaloopsy Tập 23
0:50:00 Sách hay của bé Số 9
1:20:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 15

Comments

comments

Comments are closed.