Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 13/08/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 13/08/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 14
6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 88
7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 17
7:20 Nào mình cùng đi Số 26
8:00 Phim Bên nhau trọn đời Tập 7
9:00 Đoán hay trúng ngay Số 26
9:20 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 17
10:00 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 14
10:30 Theo bước con yêu Số 34
11:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 10
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 91
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 53
13:00 Phim: Bát trận đồ Tập 29
14:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 17
14:30 Ngại gì không nói Số 61
14:45 Thì ra là thế Số 13
15:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 10
15:30 Ước mơ của em Số 73
16:00 Happy birthday Số 257
16:15 Ngại gì không nói Số 61
16:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 14
17:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 25
17:30 PHH: Truyền kì mạc lâm- Tập 22
18:00 Nào mình cùng đi Số 28
18:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 18
19:00 Phim: Bát trận đồ Tập 37
20:10 Tạp dề nội trợ Số 20
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 61
21:30 Phim: Bên nhau trọn đời Tập 15
22:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 18
23:00 Ước mơ của em Số 75
23:15 Nào mình cùng đi Số 28
23:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 22
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 28
0:00 Thì ra là thế Số 14
0:15 PHH: Thần xe đại chiến Tập 18
0:30 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 25

Comments

comments

Comments are closed.