Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 12/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 12/11/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 12
6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 130
7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 4
7:20 Nào mình cùng đi Số 40
8:00 Phim Đoạt tình Tập 69
9:00 Khu vườn tuổi thơ Số 27
9:20 PHH: Thần xe đại chiến Tập 4
10:00 PHH: Robot TOBOT Tập 17
10:30 Thì ra là thế Số 26
11:00 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 12
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 132
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 57
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 56
14:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 4
14:30 Ngại gì không nói Số 74
14:45 Thì ra là thế Số 26
15:00 PHH: Robot TOBOT Tập 17
15:30 Ước mơ của em Số 102
16:00 Tạp dề nội trợ Số 45
16:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 12
17:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 5
17:30 PHH: Robot TOBOT Tập 18
18:00 Nào mình cùng đi Số 41
18:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 13
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 57
20:10 Tạp dề nội trợ Số 46
20:30 Phim: Lửa tình Tập 58
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 70
22:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 13
23:00 Ước mơ của em Số 102
23:15 Nào mình cùng đi Số 41
23:30 PHH: Robot TOBOT Tập 18
23:45 Giai điệu cuộc sống Số 24
0:00 Thì ra là thế Số 26
0:15 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 13
0:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 5

Comments

comments

Comments are closed.