Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 12/03/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 12/03/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 52
6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 10
7:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 16
7:20 Nào mình cùng đi Số 59
8:00 Phim : Mã Vĩnh Trinh Tập 13
9:00 Lớp học vui nhộn Số 18
9:20 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 16
10:00 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 52
10:30 Theo bước con yêu Số 14
11:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 20
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 83
12:00 Phim GĐ: Đoạt tình Tập 89
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 7
14:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 16
14:30 Ngại gì không nói Số 41
14:45 Đoán hay trúng ngay Số 106
15:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 20
15:30 Ước mơ của em Số 30
16:00 Happy birthday Số 236
16:15 Ngại gì không nói Số 41
16:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 52
17:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 17
17:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 53
18:00 Nào mình cùng đi Số 60
18:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 21
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 8
20:10 Tạp dề nội trợ Số 91
20:30 Phim: Đoạt tình Tập 90
21:30 Phim :Mã Vĩnh Trinh Tập 14
22:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 21
23:00 Ước mơ của em Số 31
23:15 Cha con hợp sức Số 15
23:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 53
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 107
0:00 Khu vườn tuổi thơ Số 24
0:15 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 21
0:30 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 17

(Visited 93 times, 1 visits today)

Comments

comments

Comments are closed.