Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 11/03)

Đồng Diệu Tường Anh 11/03/2018 Comments Off
6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 20
6:50:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 145 PL
7:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 20
7:20:00 Nào mình cùng đi Số 56 PL
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 36
9:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 20
9:20:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 20
10:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 68
10:30:00 Thì ra là thế Số 41
11:00:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 20
11:30:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 140 PL
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 96
13:00:00 Phim: Lửa tình Tập 17
14:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 20
14:30:00 Ngại gì không nói Số 87
14:45:00 Thì ra là thế Số 41
15:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 68
15:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 27
16:00:00 Tạp dề nội trợ Số 73
16:15:00
16:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 20
17:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 21
17:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 69 PM
18:00:00 Nào mình cùng đi Số 58 PM
18:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 21 PM
19:00:00 Phim : Lửa tình tập 18 PM
20:00:00 Tạp dề nội trợ Số 74 PM
20:30:00 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 97 PM
21:30:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 37 PM
22:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 21
23:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 23
23:15:00 Nào mình cùng đi Số 58 PL
23:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 69
23:45:00 Giai điệu cuộc sống Số 22
0:00:00 Thì ra là thế Số 87
0:15:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 21
0:30:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 21

Comments

comments

Comments are closed.