Lịch phát sóng Chủ nhật ngày 11 tháng 10

thao.duong 10/10/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 64
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 18
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 32
7:20:00 Ảo thuật Số 54
7:30:00 Happy birthday Số 162
7:40:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 97
7:45:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 23
8:00:00 Tình thầy trò Tập 18
9:25:00 PHH: Transfomers Tập 7
10:20:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 51
11:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 37
11:45:00 Ai là người chiến thắng Số 9
12:00:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 8
13:00:00 Huyện thái gia chín tuổi Tập 2
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 18
14:45:00 PHH: Transfomers Tập 7
15:30:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 23
16:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 22
16:20:00 Vòng quay vô cực Tập 32
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 19
17:30:00 Nào mình cùng đi Số 47
17:45:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 97
18:00:00 PHH: Transfomers Tập 8
18:30:00 PHH : Anh hùng thiên hà Tập 38
19:00:00 Huyện thái gia chín tuổi Tập 3
20:00:00 Ai là người chiến thắng Số 9
20:15:00 Khám phá thế giới Số 56
20:30:00 Tình thầy trò Tập 19
21:30:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 9
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 19
23:00:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 23
23:15:00 Khu vườn tuổi thơ Số 22
23:30:00 PHH: Transfomers Tập 8
0:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 38
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 32
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 19

Comments

comments

Comments are closed.