Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 10/12/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 10/12/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 22
6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 135
7:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 6
7:20 Nào mình cùng đi Số 44
8:00 Phim Đoạt tình Tập 97
9:00 Khu vườn tuổi thơ Số 25
9:20 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 6
10:00 PHH: Robot TOBOT Tập 29
10:30 Thì ra là thế Số 30
11:00 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 22
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 136
12:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 6
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 84
14:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 6
14:30 Ngại gì không nói Số 78
14:45 Thì ra là thế Số 30
15:00 PHH: Robot TOBOT Tập 29
15:30 Ước mơ của em Số 109
16:00 Tạp dề nội trợ Số 51
16:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 22
17:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 7
17:30 PHH: Robot TOBOT Tập 30
18:00 Nào mình cùng đi Số 45
18:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 23
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 85
20:10 Tạp dề nội trợ Số 54
20:30 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 7
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 98
22:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 23
23:00 Ước mơ của em Số 109
23:15 Nào mình cùng đi Số 45
23:30 PHH: Robot TOBOT Tập 30
23:45 Giai điệu cuộc sống Số 20
0:00 Thì ra là thế Số 30
0:15 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 23
0:30 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 7

Comments

comments

Comments are closed.