Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 09/07/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 09/07/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 90
6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 110
7:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 29+30
7:20 Nào mình cùng đi Số 22
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 86
9:00 Đoán hay trúng ngay Số 18
9:20 PHH: Chú rồng AoAo Tập 29+30
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 90
10:30 Theo bước con yêu Số 30
11:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 34
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 128
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 25
13:00 Phim: Hoa mộc lan truyền kỳ Tập 1
14:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 29+30
14:30 Ngại gì không nói Số 57
14:45 Thì ra là thế Số 9
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 34
15:30 Ước mơ của em Số 65
16:00 Happy birthday Số 253
16:15 Ngại gì không nói Số 57
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 90
17:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 31+32
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 91
18:00 Nào mình cùng đi Số 23
18:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 35
19:00 Phim: Bát Trận Đồ Tập 2
20:10 Tạp dề nội trợ Số 10
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 26
21:30 Phim :Khi mẹ tôi yêu Tập 87
22:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 35
23:00 Ước mơ của em Số 65
23:15 Nào mình cùng đi Số 23
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 91
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 18
0:00 Thì ra là thế Số 9
0:15 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 35
0:30 PHH: Chú rồng AoAo Tập 31+32

Comments

comments

Comments are closed.