Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 08/10/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 08/10/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 30
6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 98
7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 47
7:20 Nào mình cùng đi Số 35 PL
8:00 Phim Đoạt tình Tập 34
9:00 Đoán hay trúng ngay Số 41
9:20 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 47
10:00 PHH :Robot TOBOT Tập 2
10:30 Thì ra là thế Số 21
11:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 30
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 118
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 22
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 21
14:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 47
14:30 Ngại gì không nói Số 70
14:45 Thì ra là thế Số 21
15:00 PHH :Robot TOBOT Tập 2
15:30 Ước mơ của em Số 91
16:00 Tạp dề nội trợ Số 35
16:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 30
17:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 48
17:30 PHH :Robot TOBOT Tập 3
18:00 Nào mình cùng đi Số 36
18:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 31
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 22
20:10 Tạp dề nội trợ Số 36
20:30 Phim: Lửa tình Tập 23
21:30 Phim : Đoạt tình Tập 35
22:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 31
23:00 Ước mơ của em Số 91
23:15 Nào mình cùng đi Số 36
23:30 PHH :Robot TOBOT Tập 3
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 44
0:00 Thì ra là thế Số 21
0:15 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 31
0:30 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 48

Comments

comments

Comments are closed.