Lịch phát sóng Chủ nhật ngày 08 tháng 11

thao.duong 07/11/2015 Comments Off
6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 92
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 46
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 60
7:20:00 Ảo thuật Số 58
7:30:00 Happy birthday Số 166
7:40:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 101
7:45:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 27
8:00:00 Khu vườn thiên đàng Tập 17
9:25:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 20
10:20:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 55
11:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 13
11:45:00 Ai là người chiến thắng Số 21
12:00:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 12
13:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 30
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 46
14:45:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 20
15:30:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 27
16:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 26
16:20:00 Vòng quay vô cực Tập 60
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 47
17:30:00 Nào mình cùng đi Số 51
17:45:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 101
18:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 21
18:30:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 14
19:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 31
20:00:00 Ai là người chiến thắng Số 21
20:15:00 Khám phá thế giới Số 60
20:30:00 Khu vườn thiên đàng Tập 18
21:30:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 13
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 47
23:00:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 27
23:15:00 Khu vườn tuổi thơ Số 26
23:30:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 21
0:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 14
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 60
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 47

Comments

comments

Comments are closed.