Lịch phát sóng Chủ nhật ngày 06 tháng 12

thao.duong 05/12/2015 Comments Off
6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ Tập 14
7:00:00 Thế giới thú cưng vui nhộn Tập 18
7:20:00 Ảo thuật Số 62
7:30:00 Happy birthday Số 70
7:45:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 31
8:00:00 Khu vườn thiên đàng Tập 42
9:25:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 48
10:20:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 59
11:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 41
11:45:00 Ai là người chiến thắng Số 33
12:00:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 40
13:00:00 Lạc Thần Tập 23
14:00:00 Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ Tập 14
14:45:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 48
15:30:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 4
16:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 28
16:20:00 Thế giới thú cưng vui nhộn Tập 18
17:00:00 Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ Tập 15
17:30:00 Nào mình cùng đi Số 38
18:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 49
18:30:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 42
19:00:00 Lạc Thần Tập 24
20:00:00 Ai là người chiến thắng Số 33
20:15:00 Khu vườn tuổi thơ Số 28
20:30:00 Khu vườn thiên đàng Tập 43
21:30:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 41
22:30:00 Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ Tập 15
23:00:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 4
23:15:00 Khu vườn tuổi thơ Số 28
23:30:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 49
0:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 42
0:30:00 Thế giới thú cưng vui nhộn Tập 18
1:00:00 Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ Tập 15

Comments

comments

Comments are closed.