Lịch phát sóng Chủ nhật ngày 05 tháng 04 năm 2015

Chúc Nguyễn 06/04/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 80
6:30:00 Tiền vào túi ai Số 11
6:35:00 Đạt Ma Sư Tổ Tập 9
7:25:00 Em yêu biển đảo quê hương Số 3
7:45:00 Happy birthday Số 134
8:00:00 Gia đình là Số 1 Tập 39
9:15:00 Huyền thoại Chima Tập 2
9:45:00 Sách hay của bé Số 25
10:20:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 24
11:00:00 Winx công chúa phép thuật P5 – Tập 16
11:45:00 Tiền vào túi ai Số 12
12:00:00 Ninja Go Tập 12
12:40:00 Ca nhạc thiếu nhi
12:55:00 Huyền thoại chima Tập 2
13:15:00 Nào mình cùng đi Số 23
14:00:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 14
15:10:00 Em yêu biển đảo quê hương Số 4
15:30:00 Winx công chúa phép thuật P5 – Tập 16
16:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 14
17:00:00 PHH : Ninja Go Tập 13
17:30:00 Sách hay của bé Số 25
17:40:00 Ảo thuật Số 3
17:45:00 Tiền vào túi ai Số 12
18:00:00 Huyền thoại Chima (P1) Tập 3
18:30:00 PHH : Winx công chúa phép thuật Tập 17
19:15:00 Đạt Ma Sư Tổ Tập 10
20:10:00 Khám phá thế giới Số 28
20:30:00 Phim : Khu vườn kẹo ngọt Tập 15
21:20:00 Bóng mát tâm hồn Số 80
21:30:00 Phim hài
22:00:00 Phim : Gia đình là Số 1 Tập 40
22:50:00 Tiền vào túi ai Số 12
23:00:00 Nào mình cùng đi Số 23
23:20:00 Winx công chúa phép thuật P5 – Tập 17
23:50:00 Huyền thoại chima ( P1 ) Tập 3
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 14
0:50:00 Ca nhạc thiếu nhi
1:20:00 Ninja Go Tập 13

Comments

comments

Comments are closed.