Lịch phát sóng chủ nhật (Ngày 04/02)

Đồng Diệu Tường Anh 04/02/2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 26
6:50:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 143 PL
7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 36
7:20:00 Nào mình cùng đi Số 52 PL
8:00:00 Phim Bí mật người vợ Tập 55
9:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 20
9:20:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 36
10:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 53
10:30:00 Thì ra là thế Số 37
11:00:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 26
11:30:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 144 PM
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 61
13:00:00 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 13
14:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 36
14:30:00 Ngại gì không nói Số 83
14:45:00 Thì ra là thế Số 36
15:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 53
15:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 25
16:00:00 Tạp dề nội trợ Số 69
16:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 26
17:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 37 PM
17:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 54 PM
18:00:00 Nào mình cùng đi Số 53 PM
18:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 27 PM
19:00:00 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 14 PM
20:10:00 Tạp dề nội trợ Số 70 PM
20:30:00 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 62 PM
22:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 27
23:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 24
23:15:00 Nào mình cùng đi Số 53 PL
23:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 54
23:45:00 Giai điệu cuộc sống Số 23
0:00:00 Thì ra là thế Số 83
0:15:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 27
0:30:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 37

Comments

comments

Comments are closed.