Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 03/12/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 03/12/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 15
6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 134
7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 25
7:20 Nào mình cùng đi Số 43
8:00 Phim Đoạt tình Tập 90
9:00 Khu vườn tuổi thơ Số 21
9:20 PHH: Thần xe đại chiến Tập 25
10:00 PHH: Robot TOBOT Tập 26
10:30 Thì ra là thế Số 29
11:00 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 15
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 135
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 78
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 77
14:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 25
14:30 Ngại gì không nói Số 77
14:45 Thì ra là thế Số 29
15:00 PHH: Robot TOBOT Tập 26
15:30 Ước mơ của em Số 108
16:00 Tạp dề nội trợ Số 50
16:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 15
17:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 26
17:30 PHH: Robot TOBOT Tập 27
18:00 Nào mình cùng đi Số 44
18:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 16
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 78
20:10 Tạp dề nội trợ Số 52
20:30 Phim: Lửa tình Tập 79
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 91
22:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 16
23:00 Ước mơ của em Số 108
23:15 Nào mình cùng đi Số 44
23:30 PHH: Robot TOBOT Tập 27
23:45 Giai điệu cuộc sống Số 24
0:00 Thì ra là thế Số 29
0:15 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 16
0:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 26

Comments

comments

Comments are closed.