Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 03/09/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 03/09/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 42
6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 98 PL
7:00 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 5
7:20 Nào mình cùng đi Số 30
8:00 Phim Bên nhau trọn đời Tập 35
9:00 Đoán hay trúng ngay Số 34
9:20 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 5
10:00 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 42
10:30 Thì ra là thế Số 17
11:00 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 12
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 103
12:00 Phim: Mộc lan thời @ Tập 81
13:00 Phim: Đại nhân vật Tập 24
14:00 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 5
14:30 Ngại gì không nói Số 65
14:45 Thì ra là thế Số 17
15:00 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 12
15:30 Ước mơ của em Số 81
16:00 Happy birthday Số 261
16:15 Ngại gì không nói Số 65
16:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 42
17:00 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 6
17:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 43
18:00 Nào mình cùng đi Số 31
18:30 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 13
19:00 Phim: Đại nhân vật Tập 18
20:10 Tạp dề nội trợ Số 26
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 82
21:30 Phim : Bên nhau trọn đời Tập 36
22:30 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 13
23:00 Ước mơ của em Số 81
23:15 Nào mình cùng đi Số 31
23:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 43
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 35
0:00 Thì ra là thế Số 17
0:15 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 13
0:30 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 6

Comments

comments

Comments are closed.