Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 02/07/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 02/07/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 69
6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 122
7:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 15+16
7:20 Nào mình cùng đi Số 21 PL
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 79
9:00 Đoán hay trúng ngay Số 15
9:20 PHH: Chú rồng AoAo Tập 15+16
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 83
10:30 Theo bước con yêu Số 29 PM
11:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 27
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 110
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 18
13:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 34
14:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 15+16
14:30 Ngại gì không nói Số 56
14:45 Thì ra là thế Số 8
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 27
15:30 Ước mơ của em Số 63
16:00 Happy birthday Số 252
16:15 Ngại gì không nói Số 56
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 83
17:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 17+18
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 84
18:00 Nào mình cùng đi Số 22
18:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 28
19:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 35
20:10 Tạp dề nội trợ Số 8
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 19
21:30 Phim:Khi mẹ tôi yêu Tập 80
22:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 28
23:00 Ước mơ của em Số 63
23:15 Nào mình cùng đi Số 22
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 84
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 15
0:00 Thì ra là thế Số 8
0:15 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 28
0:30 PHH: Chú rồng AoAo Tập 17+18

Comments

comments

Comments are closed.