Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 02/04/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 02/04/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Trường học Ninja Tập 8
6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 88
7:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 11
7:20 Nào mình cùng đi Số 1
8:00 Phim : Mã Vĩnh Trinh – P2 Tập 10
9:00 Lớp học vui nhộn Số 13
9:20 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 11
10:00 PHH: Trường học Ninja Tập 8
10:30 Theo bước con yêu Số 16
11:00 PHH : Chú rồng Ao Ao Tập 41
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 92
12:00 Phim GĐ: Mỹ nữ tái sinh Tập 12
13:00 Phim : Thám quan kì án Tập 28
14:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 11
14:30 Ngại gì không nói Số 44
14:45 Đoán hay trúng ngay Số 119
15:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 41
15:30 Ước mơ của em Số 37
16:00 Happy birthday Số 239
16:15 Ngại gì không nói Số 44
16:30 PHH: Trường học Ninja Tập 8
17:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 13
17:30 PHH: Trường học Ninja Tập 9
18:00 Nào mình cùng đi Số 2
18:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 42
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 29
20:10 Tạp dề nội trợ Số 97
20:30 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 13
21:30 Phim: Mã Vĩnh Trinh Tập 11 (P2)
22:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 42
23:00 Ước mơ của em Số 37
23:15 Lớp học vui nhộn Số 13
23:30 PHH: Trường học Ninja Tập 9
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 120
0:00 Khu vườn tuổi thơ Số 28
0:15 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 35
0:30 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 12

(Visited 204 times, 1 visits today)

Comments

comments

Comments are closed.