Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 01/10/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 01/10/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 10
6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 98
7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 40
7:20 Nào mình cùng đi Số 34
8:00 Phim Đoạt tình Tập 27
9:00 Đoán hay trúng ngay Số 43
9:20 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 40
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 17
10:30 Thì ra là thế Số 20
11:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 23
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 115
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 15
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 14
14:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 40
14:30 Ngại gì không nói Số 69
14:45 Thì ra là thế Số 20
15:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 23
15:30 Ước mơ của em Số 89
16:00 Happy birthday Số 265
16:15 Ngại gì không nói Số 69
16:30 PHH :Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 17
17:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 41
17:30 PHH :Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 18
18:00 Nào mình cùng đi Số 35
18:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 24
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 15
20:10 Tạp dề nội trợ Số 34
20:30 Phim: Lửa tình Tập 16
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 28
22:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 24
23:00 Ước mơ của em Số 89
23:15 Nào mình cùng đi Số 35
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 18
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 43
0:00 Thì ra là thế Số 20
0:15 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 24
0:30 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 41

Comments

comments

Comments are closed.