Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 01/04)

Đồng Diệu Tường Anh 01/04/2018 Comments Off
6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 19
6:50:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 145 PL
7:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 3+4
7:20:00 Nào mình cùng đi Số 60 PL
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 57
9:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 21
9:20:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 3+4
10:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 77
10:30:00 Thì ra là thế Số 44
11:00:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 19
11:30:00 Tạp dề nội trợ Số 78
12:00:00 Phim GĐ: Ngày đó ta chưa yêu tập 15
13:00:00 Phim: Lửa tình Tập 38
14:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 3+4
14:30:00 Ngại gì không nói Số 90
14:45:00 Thì ra là thế Số 44
15:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 77
15:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 25
16:00:00 Tạp dề nội trợ Số 79
16:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 19
17:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 5+6
17:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 78 PM
18:00:00 Nào mình cùng đi Số 61 PM
18:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 20 PM
19:00:00 Phim : Lửa tình tập 39 PM
20:00:00 Tạp dề nội trợ Số 80 PM
20:30:00 Phim: Ngày đó ta chưa yêu Tập 16 PM
21:30:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 58 PM
22:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 20
23:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 23
23:15:00 Nào mình cùng đi Số 61 PL
23:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 78
23:45:00 Giai điệu cuộc sống Số 25
0:00:00 Thì ra là thế Số 90
0:15:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 20
0:30:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 5+6

Comments

comments

Comments are closed.