Lịch phát sóng Chủ nhật ngày 01 tháng 11

thao.duong 31/10/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 85
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 39
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 53
7:20:00 Ảo thuật Số 57
7:30:00 Happy birthday Số 165
7:40:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 100
7:45:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 26
8:00:00 Khu vườn thiên đàng Tập 11
9:25:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 13
10:20:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 54
11:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 6
11:45:00 Ai là người chiến thắng Số 18
12:00:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 5
13:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 23
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 39
14:45:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 13
15:30:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 26
16:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 25
16:20:00 Vòng quay vô cực Tập 53
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 40
17:30:00 Nào mình cùng đi Số 50
17:45:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 100
18:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 14
18:30:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 7
19:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 24
20:00:00 Ai là người chiến thắng Số 18
20:15:00 Khám phá thế giới Số 59
20:30:00 Khu vườn thiên đàng Tập 12
21:30:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 6
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 40
23:00:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 26
23:15:00 Khu vườn tuổi thơ Số 25
23:30:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 14
0:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 7
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 53
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 40

Comments

comments

Comments are closed.