Happy Birthday số 217

Đồng Diệu Tường Anh 28/10/2016 Comments Off

Tuần này chương trình “Happy Birthday” sẽ gửi lời chúc mừng sinh nhật đến những bạn nhỏ sinh cuối tháng 10, không biết đó là những bạn nhỏ nào nhỉ??

Đó là các bạn may mắn sau đây:

- Lê Trần Đăng Khôi

- Dương Huy -Dương Giáp

- Đinh Gia Huy

- Mai Tuệ Minh

- Nguyễn Duy Phương

- Trần Nhật Thiên

Xem ngay chương trình và cùng chúc mừng sinh nhật các bạn ý nào! 

Comments

comments

Comments are closed.