Giải thưởng cho các mặt trời bé con xếp hạng 6-10

Chúc Nguyễn 16/10/2013 Comments Off
BTC cuộc thi đã quyết định sẽ tặng các Mặt trời Bé con đạt giải khuyến khích (xếp hạng chung cuộc từ 6 -10) 01 phần quà vô cùng hấp dẫn. Qùa tặng sẽ được gửi từ Kids&FamilyTV ngay trong hôm nay. Xin chúc mừng các bé sau nhé:
Xếp hạng Tên bé SBD Danh hiệu
6 Dương Thái Bảo 59475 Khuyến khích
7 Nguyễn Đức Minh 56264 Khuyến khích
8 Phan Hồng Quang 28133 Khuyến khích
9 Đoàn Thái Ngọc Linh 55411 Khuyến khích
10 Tống Ngô Minh Tuân 65048 Khuyến khíchẢnh: Bé Dương Thái Bảo – SBD 59475
The AWARD for the SUN BABY RATED 6-10
________________________________________________Contest ORGANIZERS have decided to donate the little solar incentive Prize (the final ratings from 6-10) 01 presents extremely attractive. Voucher will be sent from Kids in FamilyTV & today. Congratulations to the following children:
The baby Name rankings SBD titles
6 59475 Taibao Ocean encourage
Nguyen Duc Minh 56264 7 recommended
2 Phan Hong Quang 28133 encouraged
9 N Thai Delegation encouraged 55411
10 Ngo Minh T comply with recommended 65048Photo: 59475 Taibao SBD-Ocean Baby (Translated by Bing)
Photo: GIẢI THƯỞNG CHO CÁC MẶT TRỜI BÉ CON XẾP HẠNG 6-10<br /><br /><br /><br /> ________________________________________________</p><br /><br /><br
/> <p>BTC cuộc thi đã quyết định sẽ tặng các Mặt trời Bé con đạt giải khuyến khích (xếp hạng chung cuộc từ 6 -10) 01 phần quà vô cùng hấp dẫn. Qùa tặng sẽ được gửi từ Kids&FamilyTV ngay trong hôm nay. Xin chúc mừng các bé sau nhé:<br /><br /><br /><br
/> Xếp hạng  Tên bé        SBD    Danh hiệu<br /><br /><br /><br
/> 6	Dương Thái Bảo  	59475	Khuyến khích<br /><br /><br /><br
/> 7	Nguyễn Đức Minh	56264	Khuyến khích<br /><br /><br /><br
/> 8	Phan Hồng Quang	28133	Khuyến khích<br /><br /><br /><br
/> 9	Đoàn Thái Ngọc Linh	55411	Khuyến khích<br /><br /><br /><br
/> 10	Tống Ngô Minh Tuân	65048	Khuyến khích</p><br /><br /><br
/> <p>Ảnh: Bé Dương Thái Bảo – SBD 59475″ src=”https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/p480x480/1390764_658556280851786_1955425366_n.jpg” width=”540″ height=”359″ /></div></div></div><p><script type=

Comments

comments

Comments are closed.