CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ Tư Ngày 07 tháng 05 năm 2014

Vân Anh Nguyễn 07/05/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 A hữu chính truyện Tập 20
7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 30
7:45:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1
8:00:00 Khang hi vi hành Tập 23 ( P1 )
8:30:00 Khang hi vi hành Tập 23 ( P2 )
9:15:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 2 PL
9:45:00 Kids&Family new Số 35
10:20:00 Nào mình cùng đi Số 43
10:45:00 Thần xe siêu tốc Tập 20
11:35:00 Happy birthday Số 79
11:45:00 Nhìn hình bắt chữ Số 24 PM
11:55:00 PHHVN : Chim cụt làm tổ PL
12:45:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 2 PL
13:15:00 Nhí tài năng Số 5
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 6 ( P1 )
14:25:00 Gia đình đá quý Tập 6 ( P2 )
15:10:00 Khám phá thế giới Số 6
15:30:00 Thần xe siêu tốc Tập 20
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Happy birthday Số 79
17:00:00 PHHVN : Sự tích đảo bà 1 PL
17:30:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1
17:35:00 Nhìn hình bắt chữ Số 23
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 3 PL
18:30:00 Thần xe siêu tốc Tập 21 PL
19:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 90
19:30:00 A hữu chính truyện Tập 21 PM
20:20:00 Gia đình đá quý Tập 7 PM
21:10:00 Hài : Con hư tại mẹ cháu hư tại bà PL
21:45:00 Happy birthday Số 79
22:00:00 Khang hi vi hành Tập 24 PL
22:50:00 PHHVN : Sự tích đảo bà 1 PL
23:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 21
23:50:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 90
0:20:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 3 PL
0:50:00 PHHVN : Sự tích đảo bà 1 PL
1:20:00 Kids&Family new Số 35

Comments

comments

Comments are closed.