CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ Sáu Ngày 30 tháng 05 năm 2014

Vân Anh Nguyễn 30/05/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 13
7:25:00 Nhí tài năng Số 8
7:45:00 Happy birthday Số 84
8:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 16
9:15:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 25
9:45:00 Happy birthday Số 84
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 26
10:20:00 Kids&Family new Số 38
10:45:00 Anh hùng thiên hà Tập 17
11:35:00 Trực tiếp Game tương tác PM
11:55:00 PHHVN : Cái vỏ chuối PL
12:45:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 25
13:15:00 Nào mình cùng đi Số 47
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 29
15:10:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 93
15:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 17
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 26
17:00:00 PHHVN : Trời sập PL
17:30:00 Happy birthday Số 85 PM
17:35:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 26 PL
18:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 18 PM
19:15:00 Khám phá thế giới Số 13 PM
19:30:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 14 PM
20:20:00 Gia đình đá quý Tập 30 PM
21:10:00 Hài : Đặt tên cho con PL
21:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 26
22:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 17 PL
22:50:00 PHHVN : Trời sập PL
23:20:00 Anh hùng thiên hà Tập 18
23:50:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 33
0:20:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 26
0:50:00 PHHVN : Trời sập PL
1:20:00 Music 4 Kids Số 71

Comments

comments

Comments are closed.