CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ sáu Ngày 27 tháng 06 năm 2014

Chúc Nguyễn 27/06/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 6 ( Ngày 27/06 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Hiệp sĩ khẩu vị – Tập 3
7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 36
7:45:00 Happy birthday Số 91
8:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 12
9:15:00 Chiến binh vũ trụ Tập 27
9:45:00 Happy birthday Số 91
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 30
10:20:00 Kids&Family new Số 42
10:45:00 Anh hùng thiên hà Tập 45
11:35:00 Trực tiếp Game tương tác PM
11:55:00 PHHVN : Én con và chiếc lá & Bài học giản dị
12:45:00 Chiến binh vũ trụ Tập 27
13:15:00 Nào mình cùng đi Số 51
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 56
15:10:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 96
15:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 45
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 30
17:00:00 PHHVN : Gấu con tham lam & Chú cuội cung trăng PM
17:30:00 Happy birth day số 92 PM
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Chiến binh vũ trụ Tập 28 PM
18:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 46 PM
19:15:00 Khám phá thế giới Số 21 PM
19:30:00 Hiệp sĩ khẩu vị – Tập 4 PM
20:20:00 Gia đình đá quý Tập 57PM
21:10:00 Hài : Những người đàn ông đảm PL
21:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 30
22:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 13 PL
22:50:00 PHHVN : Gấu con tham lam & Chú cuội cung trăng
23:20:00 Anh hùng thiên hà Tập 46
23:50:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 36
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 28
0:50:00 PHHVN : Gấu con tham lam & Chú cuội cung trăng
1:20:00 Music 4 Kids Số 75

Comments

comments

Comments are closed.