CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ sáu Ngày 28 tháng 03 năm 2014

Chúc Nguyễn 28/03/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 39
7:25:00 Nào mình cùng đi Số 37
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 71 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 71 ( P2 )
9:15:00 Đấu sĩ LBX Tập 44
9:45:00 Happy birthday Số 71
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 18
10:20:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 24
10:45:00 Bầy khủng long bé nhỏ Tập 6
11:35:00 Trực tiếp Game tương tác PM
11:55:00 PHHVN : Ve vàng dế lửa tập 2
12:45:00 Đấu sĩ LBX Tập 44
13:15:00 Happy birthday Số 72
13:20:00 Nhìn hình đoán chữ Số 18
13:55:00 Chinh phục thiên tài Tập 12 ( P1 )
14:25:00 Chinh phục thiên tài Tập 12 ( P2 )
15:10:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 17
15:25:00 Bầy khủng long bé nhỏ Tập 6
16:15:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:30:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1
17:05:00 PHHVN : Lá cây và Lông vũ PM
17:25:00 Trực tiếp Game tương tác PM
17:40:00 Music 4 Kids Số 62 PM
18:35:00 Bầy khủng long bé nhé Tập 7 PM
19:15:00 Nào mình cùng đi Số 38 PM
19:30:00 Song Long truyền kỳ Tập 40 PM
20:20:00 Chinh phục thiên tài Tập 13 PM
21:10:00 Hài : Con dâu thời hiện đại PL
21:40:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 72 PL
23:20:00 Bầy khủng long bé nhé Tập 7
23:50:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 24
1:20:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 17

Comments

comments

Comments are closed.