CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ Sáu Ngày 17 tháng 01 năm 2014

Chúc Nguyễn 17/01/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 6 ( Ngày 17/01 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Đại hòe thụ Tập 18
7:25:00 Nào mình cùng đi Số 27
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 4 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 4 ( P2 )
9:15:00 Huyền thoại CHIMA Tập 12.1
9:45:00 Ống kính biết tuốt Số 22
10:20:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 15
10:45:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 32
11:35:00 Game Thập nhị tranh tài PM
11:55:00 PHHVN : Đôi cánh
12:45:00 Huyền thoại CHIMA Tập 12.1
13:15:00 Happy birthday Số 58
13:55:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 76 ( P1 )
14:25:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 76 ( P2 )
15:10:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 7
15:20:00 Nhìn hình đoán chữ Số 9
15:25:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 32
16:15:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 12
16:35:00 Kids&Family new Số 19
16:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 9
17:10:00 PHHVN : Giấc mơ Loa thành 1 PM
17:40:00 Music 4 Kids Số 52 PM
17:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Huyền thoại CHIMA Tập 12.2 PM
18:35:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 33 PM
19:15:00 Nào mình cùng đi Số 28 PM
19:30:00 Đại hòe thụ Tập 19 PM
20:20:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 77 PM
21:10:00 Hài : Khách thuê nhà 1 PL
21:40:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 7
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 5 PL
22:50:00 PHHVN : Giấc mơ Loa thành 1
23:20:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 33
23:50:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 15
0:20:00 Huyền thoại CHIMA Tập 12.2
0:50:00 PHHVN : Giấc mơ Loa thành 1
1:20:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 7

Comments

comments

Comments are closed.