CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ năm Ngày 27 tháng 03 năm 2014

Chúc Nguyễn 27/03/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 38
7:25:00 Music 4 Kids Số 61
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 70 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 70 ( P2 )
9:15:00 Đấu sĩ LBX Tập 43
9:45:00 Nào mình cùng đi Số 37
10:20:00 Điều kì diệu quanh ta Số 7
10:45:00 Bầy khủng long bé nhỏ Tập 5
11:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 18
11:45:00 Happy birthday Số 71
11:55:00 PHHVN : Ve vàng- dế lửa tập 1
12:45:00 Đấu sĩ LBX Tập 43
13:15:00 Tôi yêu nhà tôi Số 24
13:55:00 Chinh phục thiên tài Tập 11 ( P1 )
14:25:00 Chinh phục thiên tài Tập 11 ( P2 )
15:10:00 Kids&Family new Số 29
15:25:00 Bầy khủng long bé nhỏ Tập 5
16:15:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:30:00 Nhìn hình đoán chữ Số 18
17:05:00 PHHV : Ve vàng – Dế lửa Tập 2 PM
17:25:00 Trực tiếp Game tương tác PM
17:40:00 Happy birthday Số 72 PM
18:05:00 Đấu sĩ LBX Tập 44 PL
18:35:00 Bầy khủng long bé nhé Tập 6 PM
19:15:00 Music 4 Kids Số 61
19:30:00 Song Long truyền kỳ Tập 39 PM
20:20:00 Chinh phục thiên tài Tập 12 PM
21:10:00 Hài : Vợ chồng Ô mai PL
21:40:00 Happy birthday Số 71
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 71 PL
22:50:00 PHHV : Ve vàng – Dế lửa Tập 2
23:20:00 Bầy khủng long bé nhé Tập 6
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 37
0:20:00 Đấu sĩ LBX Tập 44
0:50:00 PHHV : Ve vàng – Dế lửa Tập 2
1:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 84

Comments

comments

Comments are closed.