CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ năm Ngày 16 tháng 01 năm 2014

Chúc Nguyễn 16/01/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 5 ( Ngày 16/01 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Đại hòe thụ Tập 17
7:25:00 Music 4 Kids Số 51
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 3 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 3 ( P2 )
9:15:00 Huyền thoại CHIMA Tập 11.2
9:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 9
10:20:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 12
10:25:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 7
10:35:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 31
11:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 9
11:55:00 PHHVN : Chú gấu vụng về
12:45:00 Huyền thoại CHIMA Tập 11.2
13:15:00 Tôi yêu nhà tôi Số 15
13:55:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 75 ( P1 )
14:25:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 75 ( P2 )
15:10:00 Kids&Family new Số 19
15:20:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 31
16:15:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 12
16:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 9
16:40:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 74
17:10:00 PHHVN : Đôi cánh PM
17:40:00 Nào mình cùng đi Số 27
17:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Huyền thoại CHIMA Tập 12.1 PM
18:35:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 32 PM
19:15:00 Music 4 Kids Số 51
19:30:00 Đại hòe thụ Tập 18 PM
20:20:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 76 PM
21:10:00 Hài : Nỗi oan của sếp PL
21:40:00 Happy birthday Số 58
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 4 PL
22:50:00 PHHVN : Đôi cánh
23:20:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 32
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 27
0:20:00 Huyền thoại CHIMA Tập 12.1
0:50:00 PHHVN : Đôi cánh
1:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 74

Comments

comments

Comments are closed.