CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ năm Ngày 09 tháng 01 năm 2014

Chúc Nguyễn 09/01/2014 Comments Off

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ tư Ngày 08 tháng 01 năm 2014

Giờ PS Tên chương trình
6:26:00 Tập thể dục buổi sáng – Số 3
6:35:15 Phim Đại hòe thụ Tập 10 ( Phần 1 )
7:00:30 Phim Đại hòe thụ Tập 10 ( Phần 2 )
7:27:30 Music 4 Kids – Số 50
7:46:40 Happy birthday – Số 57
7:55:50 Nhìn hình bắt chữ – Số 8
8:00:05 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 36 . 1
8:31:45 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 36 . 2
9:19:10 PHH Huyền thoại Chima Tập 8.1
9:36:10 Vui học Toán – Số 24
9:41:15 Nhìn hình bắt chữ – Số 8
9:47:05 Nào mình cùng đi Số 26
10:20:15 Kể chuyện danh nhân thế giới – Số 11
10:30:15 Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 6
10:57:40 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 24 . 1 (Phần IV)
11:08:15 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 24 . 2 (Phần IV)
11:41:35 Nhìn hình bắt chữ – Số 8
11:47:50 PHH Pocoyo 45
11:58:25 PHH Pocoyo 46
12:05:30 PHH Pocoyo 47
12:14:35 PHH Pocoyo 48
12:48:05 PHH Huyền thoại Chima Tập 8.1
13:10:05 Tôi yêu nhà tôi – Số 14
13:33:05 Ống kính biết tuốt – Số 21 (Phần 2)
14:00:10 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 68 . 1
14:32:20 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 68 . 2
15:17:00 Kids&Family News – Số 18
15:35:45 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 24 . 1 (Phần IV)
15:44:30 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 24 . 2 (Phần IV)
16:15:00 Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 73
16:31:35 Nhìn hình bắt chữ – Số 8
16:37:15 Ống kính biết tuốt – Số 21 (Phần 2)
16:39:55 Vui học Toán – Số 24
17:09:10 PHH Pocoyo 51
17:19:45 PHH Pocoyo 52
17:30:20 Nào mình cùng đi Số 26
17:47:35 Ca nhạc : Bài , 27, 28, 29
18:11:20 PHH Huyền thoại Chima Tập 8.2
18:41:45 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 25 . 1 (Phần IV)
18:52:10 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 25 . 2 (Phần IV)
19:16:30 Music 4 Kids – Số 50
19:37:25 Phim Đại hòe thụ Tập 11 ( Phần 1 )
19:59:55 Phim Đại hòe thụ Tập 11 ( Phần 2 )
20:25:20 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 69 . 1
20:52:30 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 69 . 2
21:18:35 Phim Hài 06. Siêu thực – Phần 1
21:30:40 Phim Hài 06. Siêu thực – Phần 2
21:52:30 Happy birthday – Số 57
22:00:30 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 37 . 1
22:27:10 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 37 . 2
22:54:25 PHH Pocoyo 51
23:05:00 PHH Pocoyo 52
23:18:15 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 25 . 1 (Phần IV)
23:25:50 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 25 . 2 (Phần IV)
23:39:20 Nào mình cùng đi Số 26
0:01:00 Kids&Family News – Số 18
0:16:45 PHH Huyền thoại Chima Tập 8.2
0:35:50 PHH Pocoyo 51
0:42:55 PHH Pocoyo 52
0:58:00 Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 6
1:14:00 Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 73

Comments

comments

Comments are closed.