CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ hai Ngày 26 tháng 05 năm 2014

Vân Anh Nguyễn 26/05/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 9
7:25:00 Music 4 Kids Số 70
7:45:00 Lớp học gà con Số 6
8:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 12
9:15:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 21
9:45:00 Happy birthday Số 83
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 25
10:20:00 Nào mình cùng đi Số 46
10:45:00 Anh hùng thiên hà Tập 13
11:35:00 Nhí tài năng Số 8
11:55:00 PHHVN : Chiếc ô đỏ
12:45:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 21
13:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 33
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 25
15:10:00 Kids&Family new Số 38
15:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 13
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 25
17:00:00 PHHVN : Ước mơ của Bi và Giai điệu PL
17:30:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 93
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 22 PL
18:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 14 PM
19:15:00 Khám phá thế giới Số 12 PM
19:30:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 10 PM
20:20:00 Gia đình đá quý Tập 26 PM
21:10:00 Hài : Dọn nhà PL
21:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 25
22:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 13 PL
22:50:00 PHHVN : Ước mơ của Bi và Giai điệu PL
23:20:00 Anh hùng thiên hà Tập 14
23:50:00 Music 4 Kids Số 70
0:20:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 22
0:50:00 PHHVN : Ước mơ của Bi và Giai điệu PL
1:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 93

Comments

comments

Comments are closed.