CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ hai Ngày 24 tháng 03 năm 2014

Chúc Nguyễn 24/03/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 2 ( Ngày 24/03 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 35
7:25:00 Music 4 Kids Số 61
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 67 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 67 ( P2 )
9:15:00 Đấu sĩ LBX Tập 40
9:45:00 Happy birthday Số 69
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 17
10:20:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 16
10:35:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1
10:45:00 Bầy khủng long bé nhỏ Tập 2
11:35:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 84
11:55:00 PHHVN : Khoảng trời
12:45:00 Đấu sĩ LBX Tập 40
13:15:00 Nào mình cùng đi Số 37
13:55:00 Chinh phục thiên tài Tập 8 ( P1 )
14:25:00 Chinh phục thiên tài Tập 8 ( P2 )
15:10:00 Kids&Family new Số 29
15:25:00 Bầy khủng long bé nhỏ Tập 2
16:15:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:30:00 Nhìn hình đoán chữ Số 17
17:05:00 PHHVN : Tên cậu là gì – Thời gian quý đến đâu PM
17:25:00 Trực tiếp Game tương tác PM
17:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 17
18:05:00 Đấu sĩ LBX Tập 41 PL
18:35:00 Bầy khủng long bé nhé Tập 3 PM
19:15:00 Tôi yêu nhà tôi Số 24
19:30:00 Song Long truyền kỳ Tập 36 PM
20:20:00 Chinh phục thiên tài Tập 9 PM
21:10:00 Hài : Công nghệ bán cơm PL
21:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 17
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 68 PL
22:50:00 PHHVN : Tên cậu là gì – Thời gian quý đến đâu
23:20:00 Bầy khủng long bé nhé Tập 3
23:50:00 Music 4 Kids Số 61
0:20:00 Đấu sĩ LBX Tập 41
0:50:00 PHHVN : Tên cậu là gì – Thời gian quý đến đâu
1:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 84

Comments

comments

Comments are closed.